سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧  

_  دو , ر ,می ,فا , سل,  لا, سی  و الی اخر 
 
ساعت ۳:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧  

به این فکر میکنم که باز کدام احمقی فقط  برای یادگاری اوردن پوکه فشنگ به میدان جنگ میرود