سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۳  

پسره خنگ.اصلآ به دائيت نرفتی.کتاب نلسون نوشته تو دوماه پيش بايد راه ميفتادی ولی تو هنوز داری چهاردست و پا ميکنی.به خاطر تنبلی جنابعالی ۵/. نمره اطفال کم شدم