سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ دی ۱۳۸۳  

خوشبختانه تا سه چهارماه دیگر صاحبخانه ازاینجا بیرونمان میکند ودیگر مجبور نیستیم هرروز از این هاشمیه 10ردبشویم وبه زمین و زمان فحش بدهیم.هرقدم این کوچه(وکوچه های اطراف)که به لطف طرحههای اب و فاضلاب و مخابرات و گاز و.............یک خط عرضی کامل و چندین و چند چاله ریز و درشت پرنکرده دارد که ادم موقع رانندگی احساس میکند از روی ریل قطار رد میشود.وجالبتر اینکه با وجود همه این پستی وبلندیهای جلوبندی صاف کن ودل وروده به هم ریز راهنمایی و رانندگی در همان نواحی سالمش هم اقدام به ساختن سرعت گیر کرده است که درمقابل موانع طبیعی عددی به حساب نمی اید.هربار که از اینجا رد میشوم با خودم فکر میکنم درست است که خیلی وقتها کسی به فکر پرکردن چاله و چوله های موجود نیست ولی همه در ایجاد دست انداز درسر راه مردم باهمدیگر مسابقه میدهند.

(حالا نپرسیدکه رفتی و بعد از یک هفته با گیر دادن به دست انداز برگشتی.به جون خودم بی خطرتر گیرنیاوردم)