سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
ليمو بم درجه۱ چهارکيلو۱۰۰۰تومان*
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳  

 

 

*هرچی فکرکردم چه حرفی به مناسبت سالگرد زلزله بم بزنم که از((بم زنده است))گوياتر باشه چيزی بهتر از اين نوشته وانتی زير پل نديدم