سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۳  

     ((زندگی انسان کامل مثل حرکات چشم کودک نوزاد است))

اين جمله از من نيست.ان را از اجسان شنيدم.ازخود احسان هم نيست.راستش اسمش يادم نمانده اصلآ مهم نيست.مهم اينه که به قول احسان ادمبرای حرکت هرلحظه برايند نيروهای درونيش رو اگاهانه انتخاب کنه...........خوب بقيه اش چون چراغ سبز شد فرصت نشد صحبت کنيم.......