سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۳  

ميگفت :اگر نصف اين انرژی که صرف موجه نشان دادن خودت ميکنی صرف موجه زندگی کردن ميکردی نتيجه بهتری گرفته بودی