سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٤:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۳  

-کجا به سلامتی؟

-دارم ميرم کانادا

-چه خوب!پس وايسا من هم باهات بيام

-مگه توهم کانادا ميری؟

-نه !من سه راه کوکا پياده ميشم.