سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
يک قدم به جلو
ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۳  

بغضم که ترکید همه حرفهای فرخورده ام را قی کردم.

توجه:علاوه بربرطرف شدن دلتنگیها تستهای داخلی هم تمام شد.ازفردا شروع میکنم به ترتیب اعصاب و اورولوژی و....گفتم که بعدآ نگی نگفتی)