سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
رسيده بودبلايی..
ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۳  

 

چه خوب کردی که اين بغض را گشودی.نزديک بود به احتباس احساسی وخيمی دچار بشوم