سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٦:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۳  

اين روزها که وقت خواندن است ميل نوشتن عجيبی دلم را گرفته.ولی غلط کرده!

..............................................................................................................

من در حسن نيت همه رفقای قديمی که روز های بازی تيم ملی بعد از مدتها زنگ ميزنند و ميگويند يکدفعه و بدون دليل به يادت افتاديم شک دارم.برو به ريش خودت بخند بچه!