سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ۳:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۳  

حالا فهميدم چرا خوابم نميبرد.در اغل گوسفندهايی که ميشمردم را نبسته ام