سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
مرام معرفت و......
ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۳  

۱-شرط ميبندم نصف شماهايی که اسم مهندس دنبال خودتان رديف کرده ايد نميدانستيد ۵اسفند روز ملی مهندسی است!پيشايش اين عيد فرخنده را به کليه مهندسين جامعه تبريک عرض نميکنم چون در ايام عزاداری هستيم و کسی در ايام عزاداری به کسی تبريک نميگويد.

۲-هرکه گفت تا ۳۱ اسفند چقدر ديگر مانده؟