سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٤:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۳  

ادمها گاهی  مثل درهای محکم و فلزی تسخير ناپذير نشان ميدهند.ولی عمومآ از يک نقطه ضعف کوچک ميتوانی شکاف عظيمی در بينشان ايجاد کنی.به شرط انکه کليد را درست انتخاب کرده باشی