سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
دومديمدادامدام
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۳  

۱- فقط يک عقيده احمقانه  است که ميتواند ادمهای مثل من را به خودش جلب کند!يک عده ادم بيکار نشسته اند وميخواهند برای ايندگان يادگاری بگذارند.ميتوانيد به اين سايت برويد و نامه تان را برای اينده بنويسيد تا اينها بفرستندش فضا و وقتی همه مان خاک شديم برش گردانند به زمين!(خودمانيم ها ادم اگر حرفش حساب باشد  روی پوست هم بنويسد نوشته هايش را از ميان جنگها و کشتارها و کتابخانه سوزيها هم  سالم درمياورند)............درضمن  اگريکوقت ديديد تا چند وقت ديگه اينجا اپديت نشد.بدانيد مشغول نوشتن نامه برای اين سايت هستم .ونه زبانم لال درس خواندن

۲-راستی مدتی سرمان شلوغ بود يادمان رفت صدرنشينی ميلان را به عموم ملت شهيدپرور ميلان خودمان وکوچه های اطراف تبريک عرض کنيم! به اميد قهرمانی در جام قهرمانان!!!!!!( تذکرآ عرض شوداين ميلان با ان ميلان تومنی هفت صنار توفير دارد)

۳-برای اولين بار ميخواهم به حرف حافظ گوش نکنم/اگر بتوانم.تقصير خودش است لابد که سرکتاب را باز ميکنی ميايد:((ميل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش/برلب جوی طرب جوی و به کف ساغر گير.))