سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
از من نپرس درد دلم
ساعت ٩:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۳  

ماهی کوچکی را ميمانم که بعد از کيلومترها شنا در خلاف جهت اب به مردابی گنديده رسيده است