سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٤  

چراغ قوه به دست پشت ديوار کمين گرفته ام.اينبار سايه اش را با تير خواهم زد