سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
کپی/پست/رايت
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤  

عادت کرده ایم سوتیهای تابلوهای تبلیغاتی و اگهی های بازرگانی را در ارداویراف ببینیم.برای همین وقتی میخواهی یکی از این سوتیها را نشان بدهی بهتر است یادی از ارمان هم بکنی که خیلی وقت است ندیده ای اش.

الماس sheaghرا من هم نفهميدم چه صيغه ای است(اصلآ صيغه ميشود يا نه؟)

۲-عکس این اگهی به نظرتان اشنا نیست؟چرا خودش است.همان خوابگرد خودمان است که نمیدانم چطور سر از این اگهی دراورده است.کاش زودتر این عکس را میدیدم.انموقع میتوانستم از عمو اسد بخواهم که از خود خوابگرد بپرسد این عکس کیست و........و اینکه دیگه چه خبر؟