سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤  

اینکه نمینویسم یعنی حالم خوب است.یعنی اتفاقاتی برایم می افتد که به کسی مربوط نیست.وقت پیدا میکنم پنجره را باز کنم تا عطر یاس خودشرا به اتاق برساند. یعنی صبحها گرسنه وباعجله از خانه نمیروم.اگر بخواهی بدانی باید بگویم از معدود روزهایی است که دوپامین و سروتونین و مابقی دوستان به قدر کافی ومورد نیاز درخونم الاکلنگ میکنند.