سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤  

من هم از ان دسته بچه های عاشق داستانهای قدیمی بودم که در ان یک نفر نقشه گنج پیدا میکرد یا بطور اتفاقی بیلم به یک جعبه گیر میکرد که درونش پراز جواهرات گرانقیمت است.ولی امروز که کمی بزرگتر شده ام میبینم شانس من برای تحقق رویاهای کودکیم تقریبآ صفر بوده است.چون تا بحال هیچ زمینی را نکنده ام که بیلم بخواهد به جایی گیر کند.

من خاکی که از این درنتوانم برخواست         ازکجا بوسه زنم بر لب ان قصر بلند