سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
چشم تو چشم
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤  

تاثير پذيری از محيط يعنی اينکه بعد از يکماه پشت مويت بشود شبيه کسانی که پليسه ميرود توی چشمشان!

پ.ن:خدا اخر و عاقبتمان ار درماه ديگر به خير کند

حرف اضافه:به گمانم اين اقا رضا هم مثل ما کرکس طرح و سربازی را بالای سرش احساس ميکند و ميخواهد هرطور شده از دستش فرار کند.

توضيح ظاهرآ اضافه:پليسه همانی است که موقع جوشکاری ميرود تو چشم جوشکارهارها و تراشکارها تا اينترنها از بيکاری و چرت دربيايند.


Angelina Jolieهم برای کمک به کودکان افغانی به افغانستان و پاکستان سفر کرد

از اين ستاره های (به قول مطبوعات ما پوشالی)شايد کسی انتظار انساندوستی و کمک به همنوع نداشته باشد.ولی ..........نميدانم دلم نميخواهد کسی را ملامت کنم.ولی  اياديدن چهره کودک يتيم فلسطينی يا کودک افغانی معلول فقط به درد شعار دادن و تبليغات کردن ميخورد؟