سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
اتاق شماره ۶
ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٤  

توی بيمارستان روانی ادعاهای عجيب و غريب بيماران سايکوتيکی که خود را خدا و پيامبرو دانشمند وهيتلرو.......ميدانند کاملآ طبيعی است.عجيب وقتی است که وقتی ازيک بيمار مشکوک به اسکيزوفرنی(البته بلانسبت) شرح حال ميگيری و ادعا ميکند که سالها درس و تحقيق کرده و فرضيه؟؟؟؟؟؟(به علل اخلاقی نام فرضيه و بيمار محرمانه است)را ارايه کرده و اين را به حساب هذياناتش ميگذاری و شب نصفه شبی ياد مريضت ميفتی و ميروی در اينترنت سرچ ميکنی و ميبينی که بنده خداراست ميگفته و همچين سايتی و همچين مقاله ای هست و .....وميمانی که چکار کنی.