سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
 
ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳  

ادم تا خيار را از کونش نخورد نميفهمد زندگی چقدرتلخ است