سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
سرقت ادبی!
ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ تیر ۱۳۸٤  

در متن آسمان رهايی

                   نقش مرغكي ست بافته

                            ـ نه بادها ؛ نه ابرها نه نور ـ

                                            او هميشه هست

                                        عبور مي كند ولي نمي رود

                                                  به او نگاه مي كنم كه غصه بگذرد

البته همچين دزدی هم نيست.وقتی شما چيزی را به کسی تقديم ميکنيد يعنی اينکه مال ان شخص ميشود.پس اين شعر هم مال خود خود اين وبلاگ است.