سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
مردانگی!
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٧  

ما دلمان خوش بود خیلی هنر کردیم توی خونه و جلوی بابامون قلیون میکشیم.تا اینکه این بابا رو دیدیم که توی بیمارستان و درست جلوی بخش ریه نشسته و اینکار رو میکنه