سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
پهلوون زنده اش رو عشقه
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧  

تجربه ثابت کرده هروقت دیدید بعضیها خبر مرگشان دلشان برای شما تنگ شده و یادتان افتاده اند باید بترسید.چون یا کاری برایتان دارند یا خبر مرگتان در راه است