سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
سی چی التماس؟
ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧  

میگن الان ملت به یه دسته تقسیم شده اند.یک عده مشغول التماس به علی کریمی هستند که برگردد و یک عده هم به خاتمی اصرار میکنند.دسته سوم هم هیچی!

البته باز جای شکرش باقی است کسی توقع ندارد علی کریمی یک نفره در مسابقات مقدمانی جام جهانی شرکت کند و همه راببرد!