اتوبیوگرافی

فهمیدم توانایی این رو دارم که ساعتها با خودم بحث کنم و در نهایت به هیچ نتیجه ای نرسم

/ 3 نظر / 8 بازدید
دریا

[نیشخند] پس خیلی ادم جالبی هستی

اکبر

می گم چرا من با اینکه هیچوقت تو بحث با خودم به نتیجه نمی رسم بازم بحث می کنم!!!!!!!!![نیشخند] به این نکته که شما رسیدی نرسیدم!!!!!!!!![نیشخند]

شاسخین

خوش به حال عیال