قطار می رود /تو میروی/ تمام ایستگاه می رود

جشن ملی افتتاح قطار شهری مشهد بعد از ده سال از شروع کار اجرایی(و خیلی بیشتر از زمان شروع مطالعات) مثل این می ماند که برای یک ادم سی ساله جشن ختنه سوران بگیری

/ 1 نظر / 13 بازدید
اکبر

نه حموم زایمان یه مادری که ده سال پیش زایمان کرده!!!!![نیشخند]