وزیر هراسی

این روزها خیلی دیر میخوابم.چون از خوابیدن میترسم.یک بار بعد از چندماه سختی و بیدارخوابی امتحان دستیاری دادم و شبش راحت گرفتم خوابیدم.صبحش پا شدم دیدم وزیر بهداشت امتحان رو باطل کرده.یک بار دیگه شب خوابیدیم و صبح دیدیم دانشگاه ایران با انهمه تشکیلات و دانشجو و سابقه منحل شد و به تاریخ پیوست.حالا میترسم یکی از همین روزها که از خواب بیدار میشم ببینم وزارت بهداشت اطلاعیه داده پزشکهای جوان به جز عملگی حق انجام هیچ کاری ندارند

/ 2 نظر / 9 بازدید
اکبر

باز خوبه صبح بیدار نشم ببینم می خوان تبعیدم کنند دارغوز آباد سفلا!!!!!![نیشخند]

آیلین

پزشک میباشید مگر فرزندم ؟