داموس الملک

دو سه روزی نیستم و پیش بینی بازی بعدی ایران باشه برای بعد بازی!تو این فرصت هر سوالی در مورد جام ملتها و تحلیل و پیش بینی داشتین بپرسین که وقتی برگشتم پیش بینی کنم

/ 1 نظر / 9 بازدید
اکبر

داموس جان اوضاع جیب همایونی خوبه ها!!!!!!![نیشخند] رفتی سفر!!!!!!![نیشخند]