پاییزولوژی

پاییز یک فصل نیست که برای تماشاش یک ماه وقت داشته باشی.یک اتفاق نادره که باید هرروز صبح از پشت پنجره کشیکش رو بکشی و به محض امدنش قبل از سر رسیدن رفتگرها کفشهای کتونی ات رو بپوشی و ازش لذت ببری

/ 3 نظر / 8 بازدید
اکبر

باید درختیباشه که آدم پاییزو درک کنه !!!!!!!!!!!![نیشخند] تازه اونم اگه رفتگر محترم و زحمت کش ساعت 3 صبح کوچه رو جارو نکنه!!!!!!!!!!!![نیشخند]

امین

بهت پیشنهاد می کنم یه روز عصر برو متل بام طرقبه

مملی

هر وقت خواستی پاییز رو قشنگ ببینی ودرکش کنی بیا ببرمت یه جایی که برگاش از این پاییز تا پاییز دیگه سر جاشون باشن