نشخوار

خونسردی حضورذهن قضاوت صریح توانایی تحمل ناکامی صبر نامحدود عطوفت ونیکی نسبت به دیگران جستجوی حقیقت مطلق ارامش شجاعت پشتکار ارمانگرایی خویشتن داری.......اینها ویژگیهای مطلوب یک پزشک از نظر ویلیام اوسلر معروف است که راستش را بخواهی هرچه فکر میکنم میبینم واجد هیچکدام از انها نیستم.کاش لا اقل از این ۱۰-۱۲ صفت همان شجاعت را به قدر کافی داشتم تا هنوز کاملآ دیر نشده میرفتم دنبال  راه درمان

/ 0 نظر / 8 بازدید