یعنی کار کی میتونه باشه؟

نمره بیست انشا و زیباترین صحنه لیگ برتر را از طرف خودم میدهم به تیم شاهین بوشهر بابت بیانیه ای که در مورد سعید بخشی زاده داده اند.شاهینیها پیشتر از این بابت قضاوت همین داور صدمه بزرگی خورده بودند.انها میتوانستند وقتی از زمین خوردن این ادم مطمئن شدند چند لگد دیگر هم نثارش کنند تا دلشان خنک بشود.اما با نامه قشنگشان دل شکسته ای را کمی شاد کردند.ادمها در این موقعیتها بیشتر به حمایت و شادی نیاز دارند تا وقتی از پیروزی و فتح شادمان هستند

/ 1 نظر / 17 بازدید
اکبر

جالبه!!!!!!!!!![نیشخند] یعنی باید امیدوار باشیم که فوتبال ما و فرهنگش داره پیشرفت می کنه؟!!!!!!!!!![نیشخند]