چرا اهل فیلم نیستم

همیشه برام این سوال بوده که چرا برای همه فیلمهای تاریخی همیشه از ادبیات مخصوص تئاترهای لاله زاری قدیم استفاده میکنند؟یعنی فرق هم نمی کند این تاریخ چه تاریخی باشد.امام علی باشد یا سربداران یا یوسف و زلیخا و اسپارتاگوس.مسلما انها به زبان فارسی که صحبت نمی کردند.در محاورات شخصی و خصوصیشان هم که قاعدتا از ادبیات فاخر استفاده نمیکردند(اصلا اینکه این ادبیات فاخر هست یا نه جای صحبت دارد).گاهی وقتها دیالوگهای یک جاهل صد سال پیش وسط دعوا و قمه کشی انقدر پیچیده و مسجع و پرمعنی است که انگار دارد شعر می گوید و ادم حسودی اش میشود.گاهی وقتها نویسنده ها کارهای خنده داری هم میکنند.جایی در فیلم ملک سلیمان یکی از سران قبایل وقتی میخواهد به سلیمان بگوید که چرا انها را مسخره کرده و سرکار گذاشته میگوید:((تو مارا به سخره گرفته ای!))خوب همه شما می دانید معنای به سخره گرفتن* و مسخره کرده متفاوت است و نویسنده تنها برای اینکه متنش ادبی بشود اینطور نوشته.برای همین چیزهاست که وقتی میپرسند فیلم چطور بود چیزی یادم نمی اید.چون همیشه موقع فیلم دیدن حواسم دنبال این چیزهاست.یهو وسط فیلم میروم در قالب ادمهای داستان و میبینم چقدر حرف زدنهایشان و کارهایشان خنده دار است.به این فکر میکنم که در دنیای واقعی چقدر این شعارهایی که دارد قهرمان داستان میدهد دروغ است.چقدر ادمها گول این فیلمها را میخورند و توجیهی برای دیوانگیهای خودشان پیدا میکنند.به اینکه وقتی یک دیوانه حرف دلش را از زبان یک قهرمان دیوانه فیلم میشنود چقدر حق به جانب میشود و جرات کارهایی که نکرده پیدا میکند.دلم برای ضدقهرمانها میسوزد که دارند حرف حساب میزنند و اخر کار یا از کوه پرت میشوند و یا توسط پلیس دستگیر میشوند یا به وصلت دوتا خل و چل رضایت میدهند و یا نقشه حساب شده شان برای نابودی دنیا در لحظه اخر توسط یک خالی بند احمق شکست میخورد.در حالی که در دنیای واقعی ادمهای دروغگو و دزد و بی شرف همیشه پیروزند و به ریش همه ما دیوانه ها میخندند.

غتنامه دهخدا_سخره گرفتن . [ س ُ رَ / رِگ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) به بیگاری گرفتن :

دیو دنیای جفاپیشه ترا سخره گرفت
چوبهایم چه دوی از پس این دیو بهیم 

/ 1 نظر / 15 بازدید
اکبر

خوب خیلی خوبه که اینقدر تو جزئیات فیلم دقیق می شی. !!!![نیشخند] می تونی یه نقد نویس سینمایی خوب بشی ها!!!![نیشخند] از من گفتن بعد نگی من استعداد بودم کسی کشفم نکرد!!!![نیشخند]