جوانه در زمستان

بی مبالاتی و بی فرهنگی راننده هایی که اتومبیلشان را هرجا رسید پارک میکنند یک مشکل عمومی ساختمان ما و همسایگان است.منتها هرکدام از آنها راهکار متفاوتی برای حل این مشکل دارند.مثلا من به روشهای نظامی و قهرالود اعتقاد دارم و فکر میکنم این حرکت راننده ها از شخصیت ضداجتماعی و دور از تمدنشان نشات گرفته و کمترین مجازات برایشان پنچر کردن بیش از یک لاستیک یا کوبیدن سپر ماشین به در و دیوار ماشینشان است.منتها حضرت ابوی برعکس بنده قائل به مدارا و برخورد فرهنگی هستند.عکسی که اینجا مشاهده میکنید کاغذی است که امروز قاطی قبضها از لای در افتاده بود داخل.دستخط نوشته اول مطمئنا متعلق به ابوی است و خط انتهایی هم حتما مال راننده ای که دو سه روز پیش راه خروج از منزل را بند آورده بود.اگر یکی این خاطره را از بلاد فرنگ نقل میکرد همه میگفتیم ببین چه مردم بافرهنگی هستند.در حالی که همینجا بغل گوشمان یک مشکلی که غالبا به دعوا و یقه گیری منجر میشود را میشود با گفتگو حل کرد.

پ.ن:دقت کنید چقدر نقش عنصر تربیتی خر کردن در این نوشته ابوی پررنگ است

/ 2 نظر / 9 بازدید
اکبر

معلومه ابوی گرامی علاوه بر این که در زمینه فرهنگ سازی دستی بر آتش دارند در زمینه گوش داراز نمودن مردم با قرار دادن هندوانه زیر بغل آنها هم آشنایی کامل دارند!!!!!!!!![نیشخند]

شاسخین

بنده نمونه زنده خر شده ابوی شما هستم